Mesures Covid-19

QUÈ HAS DE SABER

Té sentit celebrar el Festival MAIG en època de pandèmia?
Si, ara més que mai, és el moment de recolzar el sector cultural, i tota la gent que en viu i treballa: artistes, tècnics, muntadors, segells discogràfics i un llarg etc.

Es tracta d’un esdeveniment segur?
El Festival Maig seguirà estrictament totes les mesures de seguretat acordades amb les autoritats. Les dades demostren que el percentatge de contagis en esdeveniments cultrals (i especialment a l’aire lliure) és pràcticament nul si el comparem amb el d’altres actes socials.

Quines mesures es prendran relacionades amb la Covid-19?
L’us de mascareta serà obligatori i cada parcel·la disposarà d’un dispensador de gel hidroalcòholic.
Hi haurà personal de seguretat i membres de l’organització vetllant per l’estricte compliment de les normes.
Tots els espectadors s’hauran de portar el got de casa per a les actuacions programades al Pati del Castell.

Per a les actuacions programades al Pati del Castell, es vendran exclusivament entrades grupals per grups de mínim 4 i màxim 10 persones. Cada grup romandrà a la seva parcel·la, i només es permetrà sortir d’aquesta per anar al lavabo, a la barra o al servei de restauració, sempre d’un en un i seguint els circuits indicats. Totes les parcel·les mantindran la distància exigida entre elles.

Es necessita entrada per accedir a tots els actes?
Sí, es requereix entrada (sigui gratuïta o de pagament) per assistir a qualsevol dels actes. Les entrades pels actes gratuïts seràn individuals, mentres que les entrades de pagament, es compraran en grup. Totes estara

Com es compren les entrades pels concerts del Pati del Castell?
S’hauran de comprar entrades per grups de mínim 4 persones i màxim 6. Una sola persona serà la responsable de la compra de les entrades de tot el grup. Una vegada s’hagin comprat les entrades, el grup quedarà tancat i no es podrán afegir nous membres.

Si es cancel·la l’esdeveniment per culpa del Covid19, què passa amb la meva entrada?
En aquest cas, l’import de les entrades serà retornat íntegrament als compradors.

Hi haurà taules i cadires?
Sí, cada parcel·la disposarà d’una taula i cadires per a tots els membres.

Es podrà ballar?
Sí, sempre i quan no s’excedeixi de l’espai delimitat, i mantenint sempre una actitud prudencial

Hi haurà servei de barra?
Sí, però s’hauran de seguir les instruccions que es donaran al entrar al recinte per poder fer ús del servei.

Hi haurà oferta de restaruació?
Si, disposem de 2 food-trucks que estaran oferint servei de restauració durant tot l’esdeveniment.

Els nens han de comprar entrada?
Els menors de 3 anys no fa falta que comprin entrada. Els nens i nenes amb edats compreses entre 3 i 12 anys han de ser inclosos al grup a l’hora de comprar l’entrada, però aquesta serà gratuita.
Degut a les recents restriccions aprobades pel PROCIAT, les parcel·les seran d’un màxim de 6 persones.

Ens agradaria estar al costat d’una altra parcel·la perquè hi ha els nostres amics. Es possible?
Sí, envieu-nos un email a info@festivalmaig.cat i ho gestionarem

Hi haurà algun tipus d’entreteniment pels nens?
Les parcel·les que hagin informat de la presència de menors de 12 anys disposaran de material perquè els nens puguin entretenir-se.

Què passa amb els més grans de 12 anys però menors d’edat?
Per accedir al recinte hauran de comprar una entrada “estàndard” i venir acompanyats d’un responsable legal major d’edat.

Alguna altra recomanació?
Totes les activitats estan dirigides a persones de totes les edats, sexe, religió, condició sexual…. respectem-nos!